Welkom bij loge Sint Jan

Loge Sint Jan

Loge Sint Jan is een vrijmetselaarsloge gevestigd in Den Haag. Het is een formele vereniging met ANBI Status

Levenswijze

Vrijmetselarij is een systeem van morele en ethische gedragscodes, waarin compassie en empathie plichten zijn.

Ons Doel

Een beter mens te worden voor onszelf en voor onze omgeving. Inzet leveren voor eenieder die het nodig heeft.

Organisatie

Een organisatie van vrijwilligers. Mannen uit alle achtergronden, die delen dat zij goede burgers en medemensen willen zijn.

VRIJMETSELARIJ IS EEN ORGANISATIE VOOR MENSEN MET HOGE IDEALEN, ONGEACHT AFKOMST, RAS OF GELOOFSOVERTUIGING.

WORDT LID VAN DE OUDSTE BROEDERSCHAP TER WERELD

Streven naar beter. Streven naar waarheid. Streven naar meer.

Vrijmetselarij geeft de mogelijkheid om sociaal te ontwikkelen binnen de filosofische principes van deugdelijk handelen, begrip voor de medemens en het zoeken van wederzijds begrip.

  • Een mogelijkheid om een beter mens te worden op een praktische wijze.
  • Mensen te ontmoeten die dezelfde overtuigingen en structuren hebben.
  • Onderdeel zijn van de oudste broederschap ter wereld. Met ruim vijf miljoen leden wereldwijd en ruim 4500 in Nederland alleen.

Wie kan vrijmetselaar worden? Alle mannen vanuit elke achtergrond ongeacht afkomst, geloof of sociale status die ouder zijn dan 18 jaar.

Meer weten?

Onze waarden

Vrijmetselarij vertegenwoordigt elke laag van de wereldbevolking.

Vrijmetselaars komen uit alle lagen van de maatschappij: accountants, leraren, monteurs, directeuren. Zij vertegenwoordigen elke visie en achtergrond ter wereld, en ze zijn allen welkom. In Nederland zijn er ongeveer 4500 leden, wereldwijd ongeveer 5 miljoen. Je ontwikkeld hier blijvende vriendschappen, ontmoet gelijkgestemden, en verbreed je sociale wereld. Het maakt niet uit waar je weg je voert, overal vindt je broeders op wie je kunt vertrouwen.

Gemeenschap en vriendschap zijn de belangrijkste onderdelen van ieder leven.

Het is door anderen dat we leren over onszelf. Wij ondersteunen elkaar, onze familie en onze gemeenschap, niet omdat het moet, maar omdat we gedreven zijn mensen om ons heen te helpen.

Vrijmetselaars willen zichzelf verbeteren en anderen helpen, niet omdat ze denken dat dit moet, maar omdat ze dit willen.

Vanwege dit cruciale onderscheid geven vrijmetselaars vrijwillig en vragen geen erkenning of dank. Internationaal is de vrijmetselarij één van de grootste charitatieve instellingen ter wereld. Als je vrijmetselaar bent dan is het genoegen dat je krijgt uit het helpen van anderen groot: immers, door het helpen van anderen help je jezelf.

Deel de waarden van mannen die de wereldgeschiedenis hebben gevormd. Mannen die geloofden in de broederschap van de mensheid en de idealen van de Verlichting.

Vrijmetselarij is gebouwd op de waarden van broederliefde, hulp en waarheid. Broederliefde is de praktische uitvoer van de gulden regel. Hulp omvat empathie en compassie voor de gehele mensheid. Waarheid is eerlijkheid in privé en zakelijk leven, en het handhaven van een deugdelijk leven.

Als je vrijmetselaar wordt, wordt je onderdeel van een traditie die eeuwen terug gaat.

Van de eerste steenhouwers die de kathedralen en kastelen van Europa bouwden, via de filosofen van de Verlichting tot de vrijmetselaars van vandaag die hun omgeving tot steun zijn. Je zult verbonden zijn met een levende en groeiende organisatie van ethisch handelende mensen.

© 2024 Loge Sint Jan

Log in with your credentials

Forgot your details?