Vrijmetselarij

Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is de oudste en bekendste niet-religieuze broederschap. De hoge ethische en morele standaarden, waarden en indrukwekkende lijst van (internationale) leiders zijn een bewijs voor het streven van leden naar excellentie in handelen en denken. Vrijmetselarij is een manier van leven. Het is veel meer dan een sociale club of vriendenkring

Wat zijn de doelen?

Vrijmetselarij is een organisatie die integere mannen van goede wil uit alle achtergronden van de samenleving wil samenbrengen. Het zet hoge standaarden voor har leden en toont elk lid een andere manier om naar wereld en omgeving te kijken, en door het gebruik van haar gereedschappen een voorbeeld te zijn in de eigen omgeving en maatschappij.

Wie zijn vrijmetselaars?

Vrijmetselaars zijn mannen met karakter en inhoud die hoge idealen en waarden koesteren. Mannen die een verschil willen maken in hun omgeving en in hun wereld. Het zijn mannen die geloven dat samen komen in loges in het gezelschap van gelijkgestemden hen verder kan helpen op hun eigen pad en hen waardevoller maakt.

Wat is een loge?

De basisgroep waarin vrijmetselaars zich verbinden is een loge. Hoewel sommige loges specifieke professionele, sociale of hobby gerelateerde achtergronden hebben is Loge Sint Jan een loge die vooral leden aantrekt die er van genieten om humor en serieus samen zijn te vermengen.
Nieuwe leden worden verwelkomd en voelen zich al snel opgenomen in de broederschap.

Elke loge wordt voorgezeten door een Voorzittend Meester die gekozen wordt door de groep voor een termijn van drie jaar. De logebijeenkomsten zijn wekelijks: bij Loge Sint jan elke donderdagavond. Deze donderdagavonden worden gevuld op basis van een vastgestelde agenda en kunnen afwisselend “ritueel”, instructief of gewoon interessant zijn.

Om een officiële loge te zijn heeft men een “constitutie” of oprichtingsbrief van een Grootmeester van een erkende Orde nodig. Loge Sint Jan komt samen onder de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren.

© 2018 Loge Sint Jan

Log in with your credentials

Forgot your details?