Vrijmetselarij

Als vrijmetselaars zoeken we continu naar kennis om onszelf en de wereld om ons heen te verbeteren. In zijn kern houdt vrijmetselarij zich bezig met de aard van waarheid. Samen zoeken we wijsheid door een systeem van waarden te hanteren. We gebruiken symbolen omdat zij de beste manier zijn om een brug te bouwen tussen onze individuele waarheden en omdat het de beste methode is om wijsheid over te brengen. Door deze symbolen en onze gedeelde tradities ontdekt en definieert elke vrijmetselaar zijn eigen waarheid.

Wat kan ik er leren?

Leiderschap

Leiderschapsvaardigheden worden door vrijmetselaars -bijna spelenderwijs- ontwikkeld in hun zoektocht naar waarheid. In het verleden vormde de vrijmetselarij een van de beste scholen voor openbaar leiderschap, vandaag de dag spreken we meer over moreel of ethisch leiderschap.
Terwijl we zelf leren en groeien worden we ook mentoren van anderen. Vrijmetselaars delen hun kennis en vaardigheden met andere vrijmetselaren en hun gemeenschap. Binnen de vrijmetselarij zijn er diverse methoden waarmee verantwoording, besluitvaardigheid, beslissingen afwegen en het dragen van functies kan worden versterkt en geleerd.

Verbetering

Streven naar persoonlijke groei is de kernwaarde van de vrijmetselarij. De vooruitgang van een vrijmetselaar bestaat uit het ontdekken en ontwikkelen van waarden, vaardigheden en aspecten van de eigen ik. Op basis van individuele doelstellingen werken naar mogelijkheden om jezelf steeds te verbeteren. De mogelijkheden hiertoe zijn legio: variërend van het ondersteunen van een broeder die hulp nodig heeft en omgaan met verantwoording tot het gezamenlijk reflecteren op handelen en denken.

De Verlichting

De vrijmetselaar heeft het streven naar verlichting centraal staan. We doen dit door het streven naar kennis door de interpretatie van symbolen en rituelen. Door te streven naar een integer leven, compassie te beoefenen, ondersteunen van ontwikkeling, logisch beredeneren en toetsen van kennis, maar bovenal vasthouden aan een basale nieuwsgierigheid naar de wereld. Zo probeert elke vrijmetselaar de geest van de Verlichting levend te houden.

Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is de oudste en bekendste niet-religieuze broederschap. De hoge ethische en morele standaarden, waarden en indrukwekkende lijst van (internationale) leiders zijn een bewijs voor het streven van leden naar excellentie in handelen en denken. Vrijmetselarij is een manier van leven. Het is veel meer dan een sociale club of vriendenkring

Wat zijn de doelen?

Vrijmetselarij is een organisatie die integere mannen van goede wil uit alle achtergronden van de samenleving wil samenbrengen. Het zet hoge standaarden voor har leden en toont elk lid een andere manier om naar wereld en omgeving te kijken, en door het gebruik van haar gereedschappen een voorbeeld te zijn in de eigen omgeving en maatschappij.

Wie zijn vrijmetselaars?

Vrijmetselaars zijn mannen met karakter en inhoud die hoge idealen en waarden koesteren. Mannen die een verschil willen maken in hun omgeving en in hun wereld. Het zijn mannen die geloven dat samen komen in loges in het gezelschap van gelijkgestemden hen verder kan helpen op hun eigen pad en hen waardevoller maakt.

Wat is een loge?

De basisgroep waarin vrijmetselaars zich verbinden is een loge. Hoewel sommige loges specifieke professionele, sociale of hobby gerelateerde achtergronden hebben is Loge Sint Jan een loge die vooral leden aantrekt die er van genieten om humor en serieus samen zijn te vermengen.
Nieuwe leden worden verwelkomd en voelen zich al snel opgenomen in de broederschap.

Elke loge wordt voorgezeten door een Voorzittend Meester die gekozen wordt door de groep voor een termijn van drie jaar. De logebijeenkomsten zijn wekelijks: bij Loge Sint jan elke donderdagavond. Deze donderdagavonden worden gevuld op basis van een vastgestelde agenda en kunnen afwisselend "ritueel", instructief of gewoon interessant zijn.

Om een officiële loge te zijn heeft men een "constitutie" of oprichtingsbrief van een Grootmeester van een erkende Orde nodig. Loge Sint Jan komt samen onder de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren.

© 2024 Loge Sint Jan

Log in with your credentials

Forgot your details?