Lidmaatschap

Sint Jan White Gloves and medal
Een van de gewoonten van vrijmetselarij is dat we geen leden “werven” of “vragen”: als je lid wilt worden zul je dit zelf moeten aangeven bij een vrijmetselaar die je kent of door contact op te nemen met een loge.

Lidmaatschap van Sint Jan staat op voor alle mannen van 18 jaar en ouder die voldoen aan de kwalificaties. Er zijn geen beperkingen op basis van ras, geloof, voorkeuren of overtuigingen.

Zodra je zelf hebt aangegeven dat je lid wilt worden zal je kandidatuur bij de Orde worden aangemeld. Dit betekent dat je op de landelijke kandidatenlijst komt te staan. Vervolgens zullen wij samen met jou de verdere benodigde formulieren in vullen.

Het lidmaatschapsproces duurt minimaal twee maanden gedurende welke je wordt begeleid. Na je aanmelding als kandidaat, krijg je een aantal vrijblijvende gesprekken met leden van Sint Jan. Deze gesprekken kunnen bij jou thuis plaats vinden, bij een lid thuis of gewoon onder het genot van een drankje in een café. Bij deze gesprekken zul je gevraagd worden waarom je lid wilt worden, wat je reeds weet van de vrijmetselarij en zal je zelf ook vragen kunnen en mogen stellen over de vrijmetselarij. Dit helpt jou ook een beter beeld te krijgen van wat vrijmetselarij is. De loge kan tegelijkertijd meer over jou te weten komen.

Formeel zal de loge dan moeten stemmen over je aanname. Hierbij zullen de leden die reeds met je gesproken hebben verslag doen van de gesprekken. Als deze stemming positief is zul je ingewijd worden als Leerling-vrijmetselaar: de eerste graad. Je bent dan volwaardig lid, maar je zult uiteindelijk Meester vrijmetselaar (derde graad) moeten worden om een volledig lid te zijn van de wereldwijde broederschap.

Wat zijn de vereisten en hoe kan ik me aanmelden voor Loge Sint Jan?

Aanmelden voor Loge Sint Jan kan bij ieder lid, of via de mail.

Op het moment dat je aangeeft geïnteresseerd te zijn zal een vrijmetselaar een afspraak met je maken om al je vragen te beantwoorden en je wat meer te vertellen over de loge.

Hoewel Sint Jan een Haagse loge is, is het lidmaatschap niet voorbehouden aan mensen uit Den Haag:

  • Je moet een man zijn van 18 jaar of ouder
  • Je moet een “vrij man van goede naam zijn”, met andere woorden een goede reputatie hebben.
  • Je moet geloven dat er een hoger “iets” is (let wel, de vrijmetselarij is niet specifiek religieus)
  • Je moet contributie betalen: elke loge kent een contributie die jaarlijks geïnd wordt. Deze contributie is voor alle leden gelijk.

Aanmelden voor meer informatie, een vrijblijvend gesprek of lidmaatschap kan via de secretaris van Loge Sint Jan.