Lidmaatschap

Wat is nou een typische vrijmetselaar? Het is een vraag die we vaak horen van mensen die overwegen vrijmetselaar te worden. Het antwoord is dat er geen "typische" vrijmetselaar is.
Vrijmetselaars vindt je in allerlei soorten en maten - van CEO tot buschauffeur, van aandelenhandelaren tot automonteurs. Wat vrijmetselaars verenigd is niet waar we vandaan komen of wat we doen, maar waar we naar streven.

Vrijmetselaar zijn is als vader je kinderen helpen betere beslissingen te nemen, als manager morele waarden op de werkvloer te brengen, als mens nadenken om jezelf of vrienden door de moeilijkere perioden van het leven te helpen.

Het is streven de beste jij te zijn.

Lidmaatschap en principes

Misschien weet je niet precies wat we doen, en wie we zijn, maar als je lid wilt worden dan is het volgende belangrijk.

  • Je beslist zelfstandig, zonder aansporing of dwang van anderen om lid te worden.
  • Je wilt geen lid worden voor persoonlijk gewin of uit tijdelijke nieuwsgierigheid.
  • Je gelooft dat er iets groters en hogers is dan wijzelf.
  • Je houdt je aan de wet.
  • Je bent ouder dan 18 jaar.

Je begrijpt dat, hoewel vrijmetselarij vraagt dat je in een hoger iets gelooft, je dit zelf mag invullen en dat vrijmetselarij geen geloof of religie is, het geen dogma's of doctrines heeft, en je geen verlossing zult vinden of krijgen. Dat het een filosofie en een levenswijze en wijsheid is geleerd door rituelen en symbolen. Dat het een methode is tot zelfdiscipline en zelfverbetering, waarbij de zeven deugden de richtlijn zijn.

Wat zeggen Sint Janners?

Het grapje doet wel eens de ronde “zet 10 vrijmetselaars bij elkaar en je hebt dertien meningen”. Sint Jan doet daar niets aan af.
De vraag “Wat betekent vrijmetselaar zijn en Sint Jan voor je?” kan daardoor op meerdere antwoorden rekenen. Vrijmetselarij heeft voor elk lid een eigen betekenis en impact.

Een greep uit wat antwoorden:

Ik kom voor de gezelligheid. Op mijn leeftijd hoef ik niet zo nodig meer van alles te doen, maar vind het ontzettend leuk om ook met jongere broeders te kunnen praten”.

Die sterke broederschap. Dat gevoel dat je ergens bij hoort, gewoon omdat het zo is. Niet omdat je allerlei dingen moet doen of moet willen, maar gewoon omdat het, tja, is.

Wat we met zijn allen doen heeft mijn leven positief beïnvloed. Je bent er, als je niet oppast, elke dag wel mee bezig. Elke dag proberen weer wat beter te zijn dan gisteren. Sint Jan is gewoon veel gezelligheid en tegelijkertijd ook serieus.

Iemand zei eens ‘Je kunt met iedereen een fles wijn drinken’, dat wil zeggen, als het goed met je gaat heb je heel veel vrienden. Een Sint Janner is iemand die de wijn voor zelf meeneemt als het even tegen zit bij je.

Onze Visie

Het is onze visie dat zoveel mogelijk mensen weten dat vrijmetselarij een levenswijze en organisatie is met hoge morele en sociale standaarden die voordeel opleveren voor onze leden en de gemeenschap.
Onze doelen willen we bereiken door een zorgvuldige keuze in leden en een aansporing van de leden om al hun interacties een eerbaar en harmonieus karakter te geven. Hun plichten naar familie en gemeenschap worden benadrukt en geleerd door symbolische lessen waarbij de voordelen van deugd, integriteit en wederzijds respect worden aangetoond.

Vrijmetselarij heeft geen mening over politiek of geloof en deze onderwerpen worden ook niet besproken in loges.

Vrijmetselarij is ook geen service of hulporganisatie. Geen man zou lid moeten worden om een netwerk te verkrijgen of om hulp te krijgen bij ervaren moeilijkheden. Hoewel er wel maconnieke hulp is, is deze bedoeld om leden die in de moeilijkheden zijn gekomen te helpen.

Lidmaatschap van de loge betekent ook dat er financiele verplichtingen zijn die je je moet kunnen veroorloven zonder nadelig effect op jezelf of op hen die afhankelijk zijn van je. Behalve de contributie en het entreegeld zijn er kosten voor deelname aan bijeenkomsten en gevraagde donaties. We kunnen je vertellen wat dit betekent.

We zijn er van overtuigd dat je veel plezier zult hebben van je lidmaatschap van een van de oudste en eerbare instituten in de wereld.

© 2024 Loge Sint Jan

Log in with your credentials

Forgot your details?