Veelgestelde vragen

Wie zijn de vrijmetselaars?

Vrijmetselaars zijn mannen die menselijke waarden delen, staan voor morele standaarden en het recht van elk individu respecteren. Vrijmetselarij biedt de leden een code om hun beslissingen en keuzes aan af te meten gebaseerd op spirituele, ethische en morele standaarden.
Vrijmetselaren zijn gewone mensen die je overal kunt aantreffen, van elke achtergrond en elk geloof. Wat hen verbind is hun geloof in gemeenschappelijke waarden, en dat ieder mens, maar vooral zij zelf, beter kan.

Vrijmetselarij biedt inzicht in en kennis van de geschiedenis en filosofie van de kernwaarden van elk mens, een waardering voor het belang van rituelen en symboliek, persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijk actief zijn en vernatwoording kunnen en willen nemen in de eigen omgeving. Vrijmetselarij biedt ook mogelijkheden om te socialiseren met gelijkgestemden vanuit allerlei achtergronden zonder religieuze of politieke barrieres.
Er zijn ongeveer vijf miljoen vrijmetselaars wereldwijd, waarvan 4500 in Nederland.

Vrijmetselarij is een organisatie van mensen die streven om naar de principes te leven van integriteit, begrip, en compassie.

Waarom en hoe worden rituelen en symbolen gebruikt?

Vraag een vrijmetselaar over een ritueel en hij zal je ongetwijfeld vertellen dat het een unieke en inspirerende ervaring is. Het uitvoeren van een ritueel is de kern van de vrijmetselarij: elk ritueel gebruikt een aantal objecten, symbolen en verhalen die er op gericht zijn vrijmetselaars te laten nadenken over waarden, tradities en filosofische vraagstukken. De rituelen zijn al eeuwen oud, en worden ook al eeuwen gebruikt. Een voorbeeld van een dergelijk symbool zijn de gereedschappen van de steenhouwer: De hamer en beitel. Waar pas jij in je leven wel eens een hamer en beitel toe? Hoe zou je deze gereedschappen uitleggen als ze betrekking zouden hebben op persoonlijke ontwikkeling?

De symbolen in de loge worden gebruikt om ideeën en concepten over te brengen, zo kent iedereen wel het symbool van de passer en de winkelhaak. De winkelhaak wordt bijvoorbeeld gebruikt als symbool om ons er aan te herinneren dat we de scherpere emoties en vooroordelen binnen de lijnen moeten houden.

Waarom een 'Broederschap'?

Een van de meest geweldige dingen van vrijmetselarij is het feit dat mannen vanuit allerlei achtergronden, overtuigingen, afkomsten en sociale status samen kunnen komen als volkomen gelijken en een vriendschappelijke en broederlijke band ontwikkelen als vrijmetselaars.

Het is leden niet toegestaan om religieuze of politieke discussies aan te gaan in de loge, om zo de vrede en harmonie onderling te bewaren. Dit principe kwam bijvoorbeeld tot uiting in de Amerikaanse Burgeroorlog toen zuidelijke en noordelijke soldaten samen kwamen in loges in vrede en harmonie.

De band die vrijmetselaars ontwikkelen afdoen als 'vriendschap' doet het tekort. Vrijmetselaars staan voor elkaar klaar met raad en daad.
Vrijmetselarij biedt mannen en hun gezinnen de mogelijkheid tot een verrijking van het sociale leven, waarbij de loge ook de partners en familie met enige regelmaat uitnodigt.
Het moet hierbij vermeld worden dat als vrijmetselaar, het gezin boven alles gaat en gezinsverlichtingen altijd voor vrijmetselaarsverplichtingen gaan. Het is echter ook belangrijk dat de partner weet wat vrijmetselarij inhoudt en de vrijmetselaar steunt in zijn zelfontwikkeling.

Is de vrijmetselarij een geheime organisatie?

Nee. Er is niets 'geheims' aan de vrijmetselarij. Veel leden zijn wel discreet over hun lidmaatschap en over de vrijmetselarij, maar dat heeft te maken met het feit dat vrijmetselaars vervolgd worden zodra de vrijheid van denken in een land onder druk staat.

In de middeleeuwen waren veel mensen analfabeet en was communicatie over lange afstanden moeilijk. Symbolen en geheime signalen werden gebruikt om vaklieden te kunnen onderscheiden van niet-vaklieden, waardoor 'vakgeheimen' beschermd konden worden. Deze symbolen en signalen worden tegenwoordig gebruikt om vrijmetselaars de mogelijkheid te geven om subtiel te laten weten dat ze lid zijn. Veelal worden deze geheime signalen alleen nog maar in loges zelf gebruikt.

Wat biedt vrijmetselarij mij persoonlijk?

Vrijmetselarij biedt jou de mogelijkheid om inzichten te ontwikkelen op eeuwenoude idealen en waarden. Het biedt je methoden om je te helpen de juiste beslissing te nemen, en om je leven zorgvuldig in te richten. Daarnaast geeft het je handvaten om zelfvertrouwen en een sterke waardering van de ik te ontwikkelen, terwil het tegelijkertijd op allerlei vlakken als gids kan dienen.

Leden ontvangen training in zelfontwikkeling, inclusief openbaar spreken, mentoring, tolerantie, communicatie en zelfvertrouwen.

Is vrijmetselarij een religie?

Nee. Hoewel het wel eens gesuggereerd wordt in populaire boeken is dit een misvatting. Vrijmetselarij biedt geen theologische dogma's of doctrines, het biedt geen sacramenten en ook geen weg naar enige verlossing. Het is geen alternatief voor religie, en ook geen forum voor religieuze discussies of bekeringen. Als vrijmetselaar moet je geloven in een "Hoger Iets", maar wat dat Hogere is, is geheel aan je zelf.

Bij de vrijmetselarij tref je dan ook alle geloofsrichtingen aan. Er is, ondanks wat er wel eens geroepen wordt, niets binnen de vrijmetselarij wat tot een geloofsconflict zou kunnen leiden. Er zijn geloofsstromingen die wantrouwig zijn richting de vrijmetselarij, maar dat heeft meer te maken met het feit dat vrijmetselarij altijd benadrukt dat je voor jezelf moet denken.

Vrijmetselarij promoot verdraagzaamheid en tolerantie naar elk persoon, en discrimineert geen enkele overtuiging of geloof. De waarden en principes van de vrijmetselarij stemmen volledig overeen met elk geloof dat compassie, rechtvaardigheid en naastenliefde als haar kernwaarden heeft. Vrijmetselarij vult hier qua filosofie zelfs op aan.

Hoe is vrijmetselarij ontstaan?

Waar vrijmetselarij exact vandaan komt en hoe het ontstaan is, is helaas onbekend. De tradities echter gaan terug tot in de middeleeuwen toen gilden van steenhouwers manieren ontwikkelden om kennisoverdracht te doen op het gebied van geometrie, mathematica en bouw- en natuurkunde. Deze steenhouwers vormden loges om hun werkgeheimen te bewaken en er voor te zorgen dat alleen waardige leerlingen deze kennis konden leren. Over de eeuwen heen kregen de lessen een meer algemeen karakter en werden filosofen, wetenschappers en edelen lid. Als gevolg hiervan beschikt de vrijmetselarij over een geweldige hoeveelheid kennis over moraal en leiderschap.

In 1717 besloten vier loges in Londen een Grootloge te vormen en een GrootMeester te kiezen. Al in 1720 werd de eerste loge in Nederland opgericht. De vrijmetselarij is daarmee de oudste nog bestaande vereniging in Nederland. Op dit moment zijn er wereldwijd 150 onafhankelijke GrootLoges.

Wat kost het om vrijmetselaar te zijn?

Zoals met alle organisaties kent de vrijmetselarij een jaarlijkse contributie, daarnaast zijn er maandelijkse gezamenlijke maaltijden na de uitvoering van een ritueel en wordt er wel eens na een bijeenkomst nog een drankje gedronken. Als je vrijmetselaar wordt zijn er ook de eenmalige kosten van wat attributen die je nodig zult hebben.

Wie kan ik bereiken voor meer informatie?

Je bent van harte welkom om contact op te nemen met ons om meer informatie te krijgen. Mail, bel of volg ons op Facebook ons om je vraag te stellen.

© 2024 Loge Sint Jan

Log in with your credentials

Forgot your details?