De gereedschappen van de vrijmetselaar

Een instructie

De vrijmetselaar gebruikt allerlei gereedschappen met een symbolische waarde. Dat kan voor de geïnteresseerde nogal eens tot verwarring leiden: wat kan de symbolische betekenis van een liniaal zijn?

Als een klein tipje van de sluier een gedachtegang over een aantal gereedschappen en hoe je dat in je leven zou kunnen gebruiken. Let wel, dit is slechts een gedachtegang, een eerste aanzet en wacht op jouw gedachten om het te verbeteren.

"De liniaal leert ons elke stap in het leven afgemeten te doen, om langs een rechte lijn voort te gaan op ons eigen pad. Het leert ons om ons niet te laten afleiden en zo af te wijken naar links of rechts. Steeds wanneer we in situaties komen die ons suggereren dat we wel eens iets "krommer"zouden kunnen zijn, herinnert het symbool van de liniaal ons er aan om die lijn altijd te blijven volgen van de eigen weg. Het leert ons ook om in de eigen conversatie en het handelen rechtlijnig te blijven.

Het schietlood herinnert ons er aan de rug altijd recht te houden en een ieder rechtopstaand in de ogen te kijken. Tegelijkertijd leert het ons om de verbinding met het innerlijke nooit te verliezen net zoals het gewicht van het schietlood naar het centrum van de aarde wijst, contact te houden met ons innerlijke.

De winkelhaak leert ons om al onze acties af te meten met heldere en duidelijke hoeken, en nergens af te snijden omdat dit beter uit komt. Ons gedrag dient recht en zuiver te zijn, maar ook eerlijk naar onszelf: zonder vage onbereikbare luchtkastelen, of zaken die niet binnen onze capaciteiten liggen. In onze overwegingen zullen we steeds meenemen wat mogelijk is, wat bereikbaar en ons niet laten afleiden door onbereikbare glitter en glamour. We bewandelen de gulden middenweg.

De passer informeert ons dat we op elk moment de grenzen van ons kunnen observeren zodat we altijd anderen kunnen helpen zonder schade aan ons zelf. Daarom kunnen we opstaan zonder angst, helpen zonder vrees, eervol leven en weten dat eigen grenzen niet hard zijn, maar slechts deuren naar andere werkelijkheden.

Het paslood adviseert ons dat we niet beter zijn dan anderen, dat we allemaal voortkomen uit dezelfde mensheid waarin we de zelfde hopen, dromen en angsten koesteren. Dat, wat er ook gebeurt we de liefde voor onze medemens nooit moeten vergeten. Hoe hoog we ook mogen rijzen, of hoe diep we als mens ook mogen zinken: geen van ons is superieur aan een ander, geen van ons lager dan een ander. Altijd in de kennis dat uiteindelijk de dood de grote gelijkmaker is.

Vanuit je hamer en beitel zul je te weten komen welke voordelen er liggen in goed onderwijs en ontwikkeling. De menselijke, ruwe, geest is als een ruwe steen die wacht tot we zelf de hamer en beitel ter hand nemen om onszelf te ontwikkelen. Stel je voor dat daaronder een juweel op je wacht. Elke innerlijke schoonheid ligt verborgen onder ruwe buitenkanten. Door onderwijs en zelfonderzoek kunnen wij onze geest verruimen, onze blik vergroten.

De troffel leert je dat niets gebonden kan worden zonder het juiste cement, geen verbinding gemaakt, geen fout afgedekt. Zoals de troffel cement gebruikt om stenen te verbinden zo kan compassie mensen verbinden. Zoek de brug of gemene deler om tegenstanders te verbinden.

De hamer is voor de werkman wat de logica is voor de menselijke geest. Het slaat de blinde ambitie neer die wel eens schade aan anderen kan berokkenen, het deukt de jaloezie, beperkt woede, onderzoekt de ik op zwakheden en verstevigd het goede".

© 2024 Loge Sint Jan

Log in with your credentials

Forgot your details?